China: Tian Zhao


Tian Zhao, een blinde jongen uit het Xinjiang weeshuis, provincie Shanxi in China. Een kort door de bocht omschrijving: deze blinde jongen heeft een laag IQ, reageert vrij agressief en wil altijd voedsel. Omdat hij vrij moeilijk luistert, wordt hij regelmatig gestraft. De straf kan zijn dat hij geslagen wordt, maar ook wordt hij wel bang gemaakt. Zijn schrikreactie bij voorbaat maakt al veel duidelijk. Het blijkt dat er eigenlijk niet voldoende aandacht is voor deze jongen, er is geen specialist die weet hoe met hem om te gaan. De oudere vrouw die nu voor hem zorgt geeft aan dat ze eigenlijk veel te weinig tijd voor hem heeft. Hij kan nergens heen en zij kan hem ook nergens mee naar toe nemen. Daardoor is hij vooral op zichzelf aangewezen. Wanneer hij naar de andere kinderen toegaat, wordt hij daar weer weggehaald, om zo de andere kinderen tegen zijn agressieve gedrag te beschermen. Het schijnt dat Tian Zhao alleen luistert naar zuster Mary. Hij wil tijdelijk nog wel eens naar iemand anders luisteren, maar dat lukt dan enkel door hem te belonen met bijvoorbeeld eten. Andere kenmerken: hij heeft een slecht gebit met zo lijkt een dubbele rij tanden. Hij had een tumor in zijn buik, maar is daaraan geopereerd, behoudt echter wel een groot lidteken.

Zijn voorgeschiedenis: hij werd geadopteerd door een oudere vrouw, maar een paar jaar later bracht ze hem terug naar het weeshuis, ze kon hem niet hanteren. Tian Zhao kan zich zijn echte ouders nog herinneren, zij zijn hem een keer komen opzoeken in het weeshuis. Tian Zhao verteld zelf dat zijn vader hem vroeger sloeg.

Na een tijdje met hem door te brengen, realiseer je je dat er wel degelijk andere manieren zijn om hem meer gerust te stellen. Hij is erg gevoelig voor muziek en zingt graag. Ook heb ik de grootste lol met hem gehad door samen te voetballen (ja hij kan in elk geval goed schoppen ;-)). Toch blijft zijn agressie terugkeren en naar mate hij ouder wordt zal hij ook steeds meer een gevaar voor zijn omgeving worden. De aandacht die deze jongen nodig heeft zal hij helaas hier nooit vinden, maar dit weeshuis is op dit moment wel de enige die naar hem omkijkt.

*) al deze bovenstaande informatie is gebaseerd op een kort interview met de verzorgster en met hemzelf mbv een tolk, een interview met een van de zusters en de dossiers die zij over de weeskids had en mijn eigen ervaringen ter plekke (dit laatste zorgt er ook voor dat het dus deels mijn interpretatie van het verhaal is).


Reacties